12 januari 2022

Stim: ”Restriktionerna kostar våra medlemmar 25 miljoner per kvartal”

Det är på Stims hemsida som organisationens nye VD skriver:

”Konsertarrangörer, artister och musikskapare hade precis fått upp hoppet, efter en lång och mörk period med vad som i princip kan kallas ett näringsförbud för stora delar av branschen. De nya restriktionerna, med ett maxtak på 500 personer och krav på sittande publik, gör att mattan rycks undan igen och ett mycket stort antal bokade arrangemang åter måste ställas in.

För Stims medlemmar betyder detta förluster på cirka 25 miljoner kronor i liveintäkter, bara under första kvartalet, men effekterna kommer bestå mycket längre än så.

Vi på Stim har sedan våren 2020 genomfört ett antal åtgärder för att hjälpa våra medlemmar genom krisen, bland annat med förskottsutbetalningar och ett stort antal extra stipendier. Nu krävs det att staten snarast genomför kraftfulla insatser och erbjuder ytterligare ekonomiskt stöd, för att mildra de hårda konsekvenser vi annars kommer se. Musikbranschen kräver långsiktiga förutsättningar för att kunna överleva, och de stora förändringar som vi ser nu med mycket kort varsel, gör mig mycket orolig för våra medlemmars och hela Musiksveriges framtid.”

Lars Nylin

Foto Julia Sixtensson