20 december 2021

4 Snabba: Johannes Sjöberg, bokförläggare

Johannes Sjöberg var ett bekant skivbolagsnamn på alla tre majors innan han förra året bytte från Universal till bokförlaget Max Ström. Nu har dessa givit ut ett par musikrelaterade böcker, aktuell är en där Sven-Bertil Taube och producenten Peter Nordahl återförenas. Det blev hög tid att kolla med Johannes om livet i bokbranschen.

Hur resonerade ni kring Sven-Bertil Taubes utgivning i konceptet bok och och skiva?

-Sven-Bertil, Peter Nordahl och jag har arbetat ihop i snart tio år. När möjligheten att medverka i konstprojektet Sånger ur havet dök upp – ett projekt som dessutom inkluderade Lars Forssell och Göteborgs Symfoniker – så rätar man bara in sig i ledet. Boken innehåller nyskriven musik av Peter till poesi av Lars Forssell som reciteras av Sven-Bertil med beledsagande bilder av konstnären Lars Jonsson. Allt innehåll har havet som gemensam nämnare. Det får man ju säga rimmar ganska bra med bokförlagets DNA. Sven-Bertil har dessutom givit ut böcker på bokförlaget Max Ström, där jag nu arbetar, så cirkeln var sluten redan innan vi satte igång.

Blir det fler musikböcker framöver?

-Gärna om rätt projekt dyker upp. Men det måste vara musik eller poesi som kan breda ut sig och ta plats och få stöd av allt det en bok kan erbjuda. Men vi har inget annat planerat just nu.

Vad kunde du ta med dig från åren på skivbolag när du s a s bytte sida?

-Rätt mycket skulle jag säga. Bokbranschen går igenom den förändring som skivbranschen började göra för 10-15 år sedan. Det börjar få ett kraftigt genomslag. På flera sätt. Distribution och tillgänglighet förstås. Men även innehållet påverkas i en streamingmiljö, även om boklyssnarna nog ger mer än 6 sekunder på en ny titel för att bestämma om boken är värd att lyssna på. Många av de frågeställningar som dyker upp i min nuvarande roll som förläggare har jag varit med om i en annan form. Men en reflektion jag gjort är att jag upplever att läsarnas lojalitet är starkare gentemot sina författare än fansens mot sina artister. Det kan ha att göra med målgrupp och utbud förstås, det vet jag inte, men så är det sannolikt.

Hänger du fortfarande med vad som händer i musikbranschen?

-Jag lyssnar rätt mycket på ny musik och försöker vara uppmärksam på vad som händer. Vad gäller branschkollen så har jag några gamla stötar på skivbolag och förlag som jag ringer då och då för en lägesrapport. Du får inga namn, då blir de irriterade över den tituleringen… Och så MI förstås.

Lars Nylin