14 december 2021

Stimsfären kraftsamlar med Stim Forward Fund

Stim, FST, SKAP och Musikförläggarna genomför varje år insatser för att stärka det svenska musiklivet. Nu samlas dessa initiativ i Stim Forward Fund. Syftet är att kraftsamla arbetet för att bygga bättre förutsättningar för musikskapare.

Stim och föreningarna FST, SKAP och Musikförläggarna, som tillsammans representerar de Stimanslutna rättighetshavarna, genomför varje år ett stort antal initiativ för att stärka svenskt musikskapande. Det handlar om satsningar för ökad jämställdhet och mångfald, arbete för en stark upphovsrätt, stipendier till musikskapare, utbildningar, och för att engagera unga att skapa musik.

Nu samlas och samordnas de olika insatserna under ett nytt varumärke – Stim Forward Fund, i syfte att skapa en ännu större gemensam kraft för musikalisk mångfald och återväxt. Då inte alla musikaliska uttryck klarar sig på en kommersiell marknad behövs insatser för att säkra en bred repertoar.

– Vårt arbete har stärkt generationer av kompositörer, låtskrivare och textförfattare och gett dem bättre förutsättningar att skapa och nå ut med sin musik. Genom stipendier och resebidrag som alla Stimanslutna kan söka, genom utbildningar och rådgivning om branschen, genom gratis musikstudior. Vi arbetar ständigt för en stark upphovsrätt och bygger viktiga nätverk i en musikindustri som ständigt förändras. På så sätt kommer vår gemensamma investering tillbaka till alla i musiklivet, säger Casper Bjørner, vd för Stim, i ett pressmeddelande.

– Musiken ska vara så personlig, oväntad och relevant som den måste få vara. Musikalisk mångfald, upphovsrätt och återväxt får aldrig tas för givet och vi blir nu ännu bättre på att arbeta tillsammans för största möjliga effekt. Stim Forward Fund är en kraftsamling för musikens framåtrörelse.

Christel Valsinger