9 december 2021

Alfons Karabuda omvald till president för IMC

Alfons Karabuda, bland annat ordförande för den svenska intresseorganisationen SKAP, har på nytt valts till president för det av UNESCO grundade International Music Council (IMC). 

IMC är världens största nätverk för musikorganisationer och -institutioner med över 600 miljoner medlemmar från alla delar av musiklivet. Alfons Karabuda valdes till president för IMC 2019, efter sex år i styrelsen. Nu är han omvald för ytterligare en period på två år.

”Det är en mycket stor ära att ha fått fortsatt förtroende att leda världens största musiknätverk”, säger Alfons Karabuda i ett pressmeddelande och fortsätter:

”IMC:s medlemmar sträcker sig över hela världen och består av alla delar i den musikaliska näringskedjan. UNESCO grundade IMC 1949 för att i en tuff efterkrigstid bygga broar och värden genom musik och kultur. Idag står musik och kultur inför större utmaningar än på mycket länge på grund av Covid19 och de restriktioner som har drabbat vårt område hårdare än de flesta. Vi behöver likt efterkrigstiden då IMC grundades bygga broar, men nu inte bara mellan länder utan också mellan kulturens aktörer, och med samhällets beslutsfattare för att tillsammans åtgärda de brister i kulturens infrastruktur som Covid så tydligt blottlagt.”

Christel Valsinger 

Foto: Tobias Regell/Cameralink