11 oktober 2021

Temat klart för Musikhjälpen 2021

När Musikhjälpen sänds från Gamla torget i Norrköping den 13-19 december så är temat ”För en värld utan barnarbete”. 

Trots att alla barn har rätt till en trygg barndom tvinga 160 miljoner barn i världen till barnarbete just nu, skriver Sveriges Radio i ett pressmeddelande. Många drabbas av psykiska och fysiska men för livet.

– Varje barn som tvingas till arbete är ett barn som både fråntas sin barndom och berövas sina möjligheter till utveckling, säger Radiohjälpens generalsekreterare Kristina Henschen.

Barnarbete ökar också risken för att livet i utsatthet fortsätter – när barn måste arbeta i stället för att gå i skolan blir det ännu svårare för dem att i framtiden få ett tryggt jobb med anständiga villkor.

De senaste 20 åren har antalet barn som arbetar minskat, men nu går utvecklingen åt fel håll.

– Exploaterande barnarbete är ett brott och strider mot barnkonventionen. Barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och hårt arbete som skadar eller hindrar barnets skolgång eller äventyrar barnets hälsa, säger Kristina Henschen.

Pengarna som samlas in kan gå till att ge fler barn möjlighet till gratis skolgång och skolmaterial, för att kunna fortsätta gå i skolan. Ekonomiskt stöd till familjer som gör dem mindre utsatta är en annan åtgärd, liksom utbildning och påverkan för att öka kunskapen om barnarbete.

Musikhjälpen är ett samarbete mellan P3 Sveriges Radio, SVT och Radiohjälpen och direktsänds i sin helhet i P3 och SVT Play. Stora delar sänds också i SVT2.

Christel Valsinger