14 september 2021

Regeringen föreslår 940 miljoner till det fria kulturlivet 2022

Regeringen föreslår att 940 miljoner satsas för att det fria kulturlivet ska gå stärkt ur den kris som pandemin och dess konsekvenser orsakat. 

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind kallar i ett pressmeddelande förslaget för ”en kraftfull satsning på den fria kulturen” och syftet är att säkra produktion, arbetstillfällen och kompetens inom hela sektorn. Satsningen ska stärka den fria kulturen, filmen och konstnärernas villkor. Den ska även bidra till att främja minoritetsspråken och nationella minoriteters kultur samt att stärka det internationella utbyte som kraftigt begränsats under pandemin.

Det största stödet går till vissa statligt finansierade kulturinstitutioner. Där har regeringen i sin Höständringsbudget för 2021 föreslagit ett stöd på sammanlagt 95,7 miljoner kronor. De verksamheter som berörs av stödet är Kungliga Dramatiska teatern AB, Statens museer för världskultur, Nationalmuseum, Statens historiska museer, Moderna museet, Naturhistoriska riksmuseet, Vasamuseet, som är en del av myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer, Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem, Stiftelsen Thielska galleriet, Stiftelsen Judiska museet, Ájtte, Svenskt- fjäll och samemuseum och Zornsamlingarna.

En större satsning görs också på biblioteken (75 miljoner),  medan andra satsningar bl a innefattar digitalisering av kulturarvet (20 miljoner ) och förstärkt bidrag till de centrala museer som är stiftelser (20 miljoner, varav 15 till Skansen)

Regeringen återkommer med närmare utformning av satsningen, där även den kommande återstartsutredningens förslag kommer att tas i beaktande.

Christel Valsinger