19 augusti 2021

Regeringsstöd till Keychange

Regeringen har gett Musikcentrum Öst 150 000 kronor i bidrag till projektet Keychange. Bidraget ska användas för medfinansiering till projekt som arbetar för jämställdhet i musiklivet.

Keychange har, sägs i ett pressmeddelande, det övergripande syftet att skapa en jämställd musikindustri. Detta sker bl.a. genom utbildning, finansiellt stöd, forskning och informationsspridning. Musikcentrum Öst driver projektet tillsammans med Reeperbahn Festival och PRS Foundation.

– Att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet är en oerhört viktig fråga för mig som minister. Därför känns det roligt att kunna stödja arbetet för jämställdhet på det här sättet, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Anmälan till Keychange är nu öppen. Sista dag att söka är 4 oktober. Läs mer på www.keychange.eu.

Lars Nylin