17 augusti 2021

Dags att söka Stimstipendium

Nu kan Stimanslutna upphovspersoner ansöka om stipendium för sitt musikskapande. Ansökningen är öppen till och med den 12 september på Stims hemsida.

– Genom Stims stipendier kan vi bidra till återväxt och mångfald i svenskt musikliv och till att fler ska kunna leva på sitt musikskapande, oavsett inom vilken genre man skriver. Många av våra anslutna har haft det tufft under pandemin och vi hoppas att våra stipendier kan möjliggöra fortsatt skapande av fantastisk musik, säger Peter Lindström, tf vd på Stim, i ett uttalande på Stims hemsida.

Ansökningarna bedöms utifrån konstnärlig verksamhet och kvalitet. Beslut om stipendier fattas av Stims styrelse efter förslag från en Stipendiekommitté. Kommittén består av ämnesexperter som alla är professionellt verksamma inom olika delar av musikområdet.

Besked om vilka som får stipendium på 10 000 kr, 25 000 kr eller 50 000 kr lämnas i november,

Christel Valsinger