4 augusti 2021

Spotifys andra kvartal 2021

Den senaste kvartalsrapporten från Spotify, för månaderna april, maj och juni 2021, innehåller en del intressanta nyheter. Mest intressant för musikindustrin är troligen att antalet betalande prenumeranter ökade mer än antalet gratisanvändare.

Spotifys kvartalsrapport för det andra kvartalet 2021 visar att det totala antalet användare ökade med 9 miljoner under perioden april – juni, mindre än vad både investerare och de själva hade som prognos innan kvartalet. Totalt hade Spotify 365 miljoner MAU (aktiva användare), varav 165 miljoner var betalande, en ökning med 7 miljoner.

Ekonomiskt sett var kvartalet starkt, med totala intäkter på 2,3 miljarder euro och en vinst på 12 miljoner euro. Det är andra kvartalet på raken som Spotify gör en vinst.

Marknaden reagerade dock negativt och aktien dök, precis som vid föregående kvartalsrapport. Aktien ligger nu kring 230 USD, att jämföra med toppnoteringen på ca 365 USD i februari tidigare i år. Det främsta skälet skulle kunna vara att man själva sänkt prognosen för tillväxten av användare för helåret 2021, från 402 – 422 miljoner till 400 – 407 miljoner totalt.

Att Spotify inte haft en förväntad tillväxt i det totala antalet aktiva användare (inklusive gratisanvändare) tycker jag ska slås mot det faktum att de faktiskt hade bättre än förväntad tillväxt vad det gäller antalet betalande användare. Det är snart hälften av det totala antalet användare som betalar för tjänsten.

I takt med att världen successivt går över till streaming baserad på prenumerationer är det positivt att det just är Premium-användare som ökar främst. Successivt konverteras gratisanvändare till betalande prenumeranter på de flesta områden, så även på musikens. Jag hade varit mycket mer orolig om tillväxten i antalet betalande användare inte nått upp till förväntningarna.

Den genomsnittliga intäkten per användare och månad (ARPU) landade ungefär som tidigare på 4,29 euro, medan churn rate (förhållandet mellan antalet användare och hur många som avslutar sina abonnemang) gick ned något. Spotify framhåller satsningen på Duo och Family som skäl till varför ”omsättningen” av användare minskat, något som naturligtvis är positivt.

Så, även om det totala antalet MAU inte nådde förväntningarna, kan det vara bra att komma ihåg att jämfört med samma kvartal år 2020 har man ändå haft en tillväxt på 22 procent. Det är ganska få digitala plattformar som kan stoltsera med den sortens ökning under ett år som präglats av mycket osäkerhet.

Fortfarande är det dock så att Europa och Nordamerika dominerar, även om Latinamerika haft bra tillväxt senaste åren. Av det totala antalet betalande användare är det bara 11 procent som kommer från ”resten av världen”, d.v.s. hela Asien, Mellanöstern och Afrika.

Befolkningsmässigt har Europa ca 750 miljoner invånare, Nordamerika ca 600 miljoner och Latinamerika ca 650 miljoner, totalt alltså 2 miljarder människor. ”Resten av världen” är följaktligen 6 miljarder människor, så det finns helt klart en del att göra i de världsdelar där Spotify än så länge inte slagit igenom fullt ut.

Läs hela kvartalsrapporten

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se