28 juli 2021

EU kritiserar Sverige kring copyrightdirektivet

EU har öppnat ett så kallat överträdelseförfarande mot de medlemsländer som 7 juni inte hade implementerat det nya copyright-direktivet. Sverige är ett av många länder under lupp, bara fyra medlemmar anses ha skött sig.

Bara Tyskland, Nederländerna, Ungern och Malta har i tid implementerat de nya reglerna och är inte en del av den legala process som nu inletts.  Danmark har implementerat vissa artiklar i direktivet, men är en del av överträdelseförfarandet, d v s den åtgärd EU tar till om inte medlemsländer i tid tar upp ny lagstiftning. I förlängningen kan länderna hamna i EU-domstolen och få böter.

De utpekade länderna måste nu inom två månader visa hur direktiven “are being enacted into their national law.”

Från många håll hörs nu kritik eftersom EU kom med nya riktlinjer om den så kallade artikel 17 bara tre dagar innan officiell deadline 7 juni.

I maj beslutade regeringen att kopplat till det nya direktivet tillsätta en ny utredning kring ersättning från streamingtjänster, liksom hur tvister ska kunna lösas. MI:s krönikör Daniel Johansson frågade sig då om inte utredningen borde ha tillsatts redan för två år sedan då EU:s ministerråd godkände det nya EU-direktivet.

”Det borde inte ha kommit som en överraskning att den här sortens frågor skulle behöva bearbetas. Det finns andra delar i EU-direktivet som också skulle behövas utredas ytterligare, men nu blev det dessa två” skrev Johansson.

MI återkommer självklart i ämnet.

Lars Nylin