26 juli 2021

Sverige näst bäst i världen på låtskrivande

Näst efter USA är Sverige det land i världen som har störst nettoexport av musik, visar en rapport från Export Music Sweden. För varje krona som Stim betalar ut till utländska upphovspersoner, samlar organisationen in 2,7 kronor till svenska musikskapare.

Endast tre länder i världen är nettoexportörer av musik, dvs samlar in mer upphovsrättsersättning från musik som spelas utomlands, än vad som betalas ut till utländska upphovsrättsinnehavare. Räknat i kronor samlade Stim 2019 in 693 miljoner från resten av världen, och betalade ut 261 miljoner till utlandet, vilket betyder en exportratio på 2,7. Detta placerar Sverige på en andraplats efter USA med en exportratio på 4,5 och före Storbritannien med 2,2, skriver Stim i ett pressmeddelande.

Stim lyfter också betydelsen av svenska låtskrivares framgångar för svensk ekonomi och Sveriges varumärke utomlands. Men enligt rapporten finns det stor potential för svensk musikexport att växa ytterligare med rätt insatser, som exempelvis stöd till promotionturnéer. Idag mottar musikindustrin relativt begränsat exportstöd jämfört med andra länder i motsvarande storlek.

– Att Sverige är näst bäst i världen på låtskrivande är ett styrkebevis för våra medlemmars skicklighet och kreativitet. Men som rapporten också visar är det viktigt att svensk musikexport får stöd om vi vill behålla vår position – detta är inget som kommer att bestå av sig själv, säger Peter Lindström, tf. vd för Stim.

– Sveriges inhemska marknad för streamad musik är i princip redan mättad – över fem miljoner svenskar använder idag Spotify eller någon annan musiktjänst. Om vår musikindustri ska växa ytterligare måste vi alltså satsa mer på exporten, och sprida svensk musik till nya marknader. Detta medför ju också positiva sidoeffekter, som mer skatteintäkter och ökad kännedom för Sverige utomlands.

Rapporten är framtagen av oberoende experter inom musikindustrin, Will Page och David Safir, på uppdrag av Export Music Sweden – en organisation som arbetar för att främja svensk musikexport, och ägs av Stim, Sami och Ifpi. Rapporten finns att läsa här.

Christel Valsinger