Förlag 22 juni 2021

YouTube vann i EU-domstolen – Musikförläggarna kritiserar

Youtube och andra plattformar bär inte det juridiska ansvaret för uppladdat material som inkräktar på andras upphovsrätt, konstaterade EU-domstolen. Musikförläggarnas Titti Mangert var snabb på tisdagen att kommentera.

Domen sätter i nuläget punkt för en långdragen strid, där upphovsrättsinnehavare har krävt ersättning från plattformsföretagen när innehåll laddas upp av tredje part. Det aktuella fallet hade sitt ursprung i Tyskland men EU-domstolen konstaterar nu att plattformar inte har något generellt ansvar för användarnas upphovsrättsbrott. Domstolen tillägger i o f s att saken i vissa situationer kan tolkas annorlunda, men företrädare för svenska organisationer var på tisdagen snabba med kritik.

– Det är mer än tydligt att implementeringen av upphovsrättsdirektivet brådskar! I Sverige såväl som i alla andra medlemsstater i EU. Gång på gång kommer de stora tech-plattformarna undan sitt ansvar på rättighetshavarnas bekostnad och det urholkar stora delar av de kreativa näringarna. Det drabbar inte minst alla musikskapare oerhört hårt! Den 7 juni i år skulle upphovsrättsdirektivet ha varit implementerat i svensk lag. Vi ser nu fram emot en balanserad lagtext där plattformsjättarna hålls ansvariga och rättighetshavarna får skälig ersättning för det innehåll, exempelvis musiken, de skapat, säger Titti Mangert, ordförande i Musikförläggarna i en kommentar.
Regeringskansliet meddelade nyligen att remittering om EU:s upphovsrättsdirektiv inte kommer att kunna ske innan sommaruppehållet.
Lars Nylin