22 juni 2021

Lyckade regionala popsatsningar väcker intresse

BD Pop ligger i startgroparna för att starta YH-utbildning för låtskrivare och artister. Dalapop blir från och med nästa år en ordinarie verksamhet för Musik i Dalarna. Och Talent Coach i Kalmar Län är ett annat exempel på en lyckad satsning som gör att allt fler svenska regioner nu intresserar sig för modeller med skattefinansierad musikutveckling. MI:s Christel Valsinger har fördjupat sig.

– Många aktörer i Dalarna brukar prata om tiderna före och efter Dalapop och vittnar om vilket otroligt lyft det har blivit. I grunden är det ju en rättvisefråga enligt mig. Offentlig sektor har i decennier stöttat en viss typ av musik med regionala satsningar där popmusiken inte har ingått. Jag vågar påstå att vi har skapat en modell för hur man ytterst kostnadseffektivt kan boosta en regions musikliv och samtidigt få med sig både musiklivet och branschen såväl som kommuner och regionledning på det tåget.

Det säger Pelle Andersson, verksamhetsledare för Dalapop när MI frågar om vilken betydelse satsningen haft för länets musikliv. 

I maj kom beskedet att Dalapop, som bedrivits i projektform med Stiftelsen Musik i Dalarna som huvudman sedan 2017, nu blir en del av Musik i Dalarnas ordinarie verksamhet. Under de fyra projektår som gått har Dalapop bidragit till närmare 400 utgivna musikproduktioner från regionen, 300 nya speltillfällen för Dalarnas musikliv och en ökad kunskap inom musiknäringen om musikbranschens villkor och företagande, enligt ett pressmeddelande. Stiko Per LarssonAnna Ihlis, Good HarvestBroder Henrik Rapp och I Am Karate är några av artisterna som släppt musik genom Dalapop.

Ett lyckat facit, låter det som. Men utmaningarna har varit flera.

– Den första var att överhuvudtaget få de styrande församlingarna att vilja satsa skattemedel på popmusik, säger Pelle Andersson.

Pelle Andersson och Daniel Olsson, Dalapop. Foto: William Söderlund.

– Jag och min kollega Daniel Olsson jobbade heltid i närmare två år med att få till stånd Dalapop och det var flera gånger vi var nära att ge upp under vägen. En av framgångsfaktorerna för att få igenom satsningen var dock att vi redan från start lyssnade in flera aktörers behov och hur en verksamhet skulle vara utformad för att stödja dem på bästa sätt. Vi träffade musiker, skivbolag, arrangörer, utbildningar, branschorganisationer, företagsfrämjare, offentlig sektor och allt där emellan för att med rak rygg kunna presentera ett förslag som samtliga aktörer stod bakom. Och då är det svårt som politiker att bestrida det behovet.

Men hade det inte varit för systerorganisationerna BD Pop och Talentcoach, hade nog inte Dalapop funnits, menar han.

– Att två regioner redan var igång med liknande satsningar som varit lyckade bidrog absolut till att Dalarnas politiker vågade satsa.

Syftet med de regionala musiksatsningarna är att ge musikskapare chansen att vara verksamma utan att behöva flytta till Stockholm, där musikbranschen företrädesvis huserar. Om artister, låtskrivare och musiker kan leva på sin musik där de bor kommer de både att driva in skatteintäkter till kommunerna och skapa ytterligare arbetstillfällen inom alla de yrken som omgärdar populärmusiken – allt från scenarbetare till formgivare. 

Regionernas musiksatsningar bedrivs i lite olika form men gemensamt för de flesta är att man vill hjälpa talanger till en professionell nivå. Studieförbunden kan lära dig spela gitarr, erbjuda replokaler och kurser i musikproduktion, men för att bli en del av den kommersiella musikbranschen behövs en annan typ av coachning. Det kan röra sig om rådgivning, hjälp med sociala medier, PR, juridiska spörsmål, spelningar och kontakter. Verksamheterna erbjuder i olika utsträckning föreläsningar och arrangörsutveckling, sätter ihop låtskrivarcamps och gör samproduktioner med artister och skivbolag.

En del erbjuder inspelningsstudio och agerar även utgivare med egen label. Norrbottniska BD Pops studio används mellan 250 och 300 dagar per år och en hel del av inspelningarna ges ut av den egna etiketten Diginorth eller i samarbete med andra bolag.

Men mycket handlar om att vara behjälplig med branschkontakter.

– Det kan vara svårt som ny artist att komma igenom bruset, men när vi ringer så svarar folk. När vi ber dem lyssna, så lyssnar de – kanske, säger Pär Soini, som varit VD för BD Pop i Norrbotten sedan 2012.

Före 2012 var BD Pop ett projekt hos kommunförbundet, som jobbade med EU-medel och stöd från Luleå kommun. Men när projektet tog slut tog man belsutet att bolagisera det med region Norrbotten och åtta kommuner som ägare.

Pär Soini, BD Pop

– Fördelen för oss är att vi blir en egen juridisk enhet. Jag kan teckna avtal. Agera som ett bolag i branschen. Jag är Inte styrd av att ingå i en offentlig förvaltning. Vi har en branschstyrelse där enbart folk med erfarenhet och kunnande i branschen ingår. Där finns inga politiker eller ägarrepresentanter. Samtidigt jobbar BD Pop med regional näringslivsutveckling och är inte ett vinstdrivande bolag. Det är vårt uppdrag att göra samhällsnytta när vi kan.

BD Pop jobbar utifrån ett ägardirektiv och har en egen verksamhetspolicy för hur de bedömer och resonerar. Utgångspunkten är att alla är välkomna och ska få hjälp, men det sker inte på samma sätt för alla. Alla är inte redo för en kommersiell lansering, menar Pär Soini.

– Men då jobbar vi istället så att de kan bli redo. Vi säger aldrig bara nej, utan lämnar en förklaring. Det är så många områden inblandade om man ska släppa musik – det handlar inte bara om låtarna eller framförandet utan också om kommunikation, sociala medier, profilering, bilder och rörligt material. Man måste kunna driva sitt företag, visa att man är villig att göra den satsningen. 

Alla som jobbar på BD Pop är själva aktiva som musiker, låtskrivare eller artister. Eftersom Pär Soini är anställd som VD, så nyttjar han själv inte BD Pops stödfunktioner, men bolaget jobbar kontinuerligt med bl a Mattias Alkberg, Zacke (som flyttat tillbaka till Luleå) och Kitok (som flyttat tillbaka i Jokkmokk).

Finns det inte en risk att ni blir konkurrenter till andra aktörer, skivbolag t ex?

– Vi vill inte vara konkurrenter till andra skivbolag. Vi vill ha en dialog. Bli sedda som ett komplement och en samarbetspartner. Vi gjorde till exempel Jakob Hellmans uppföljare och Universal såg oss som en jättetillgång i det projektet. Jakob är från Vuollerim så det blev en helt norrbottnisk produktion. 

– Men för oss kommer artisternas intressen i första rummet – skulle det bli en nackdel att vi är inblandade så backar vi. 

Talentcoach i Kalmar län startades 2011. Initiativtagare var Putte Svensson Sahlin, som driver Hotell Hulingen i Hultsfred och var en av Hultsfredsfestivalens grundare, och Joppe Pihlgren, idag verksamhetsledare på Svensk Live, men då anställd vid Tillväxtverket för att jobba med kreativa och kulturella näringar. Idén om att stötta artister i Kalmar län bottnade i frågan om varför man ska behöva flytta till Stockholm för att kunna ha en artistkarriär. 

– Generellt sett så kan man ju säga att de stora städerna är självgående när det tilgång på låtskrivare, kapital och så vidare. Men utanför dem behövs satsningar för att man ska bli konkurrenskraftig som region. Det är fantastiskt att de varit så duktiga i Kalmar, att de lyckats finnas kvar så här länge och fortsatt att utveckla verksamheten, säger Joppe Pihlgren.

Talentcoach drivs av Länsmusiken i Kalmar Län med finansiering även från Regionförbundet i Kalmar län och Tillväxtverket. Ekonomiskt stöd kommer också från flera av länets kommuner. Huvudkontoret ligger numera  i Oskarshamn, men en filial finns kvar i Kalmar.

Såväl Talencoach som Dalapop och BD Pop är medlemmar i Svensk Live. För att stötta arrangörer i olika regioner har Svensk Live även startat upp nätverk i bland annat Halland, Skåne, Östergötland, Västerbotten och Småland. 

Joppe Pihlgren ser positivt på de regionala satsningarna, men det finns fallgropar.

– Allt handlar om att det är rätt personer på rätt plats, som förstår vad deras roll är, när de ska gå in med pengar eller med stöd och när de inte ska göra det. Det som kännetecknar bra organisationer är att det är människor som är kompetenta inom området som jobbar med dem. 

För BD Pop pågår just nu arbetet med  att få till stånd en YH-utbildning i stil med Musikmakarna i Örnsköldsvik. En ansökan ligger ute och svar kommer i januari. Utbildningen är tänkt att satsa på såväl producenter och låtskrivare, som artister. Bakgrunden är tidigare lyckade projekt som BD Songwriters, som nu har 50 anslutna låtskrivare och BD Talent, som bl a vaskade fram Idolvinnaren Nadja Holm. Tanken är att låta producent- och låtskrivarelever skapa originalmusik åt och med artisteleverna. 

– Vi har kontakt med alla stora bolag om det. Det är jättespännande, säger Pär Soini.

Framgångarna för BD Pop, Dalapop och Talentcoach har fått fler regioner att intressera sig för musiktutveckling. I Bohuslän finns Westside Music sedan några år. Under våren har Region Östergötland meddelat att man startar en genreöverskridande variant under namnet Musiknod

Men någon konkurrens mellan de olika satsningarna verkar inte råda. Snarare hjälper man varandra. Efter sommaren ska t ex Dalapop, BD Pop och Talentcoach träffas och se se hur de kan utveckla sin interregionala samverkan ännu mer.

Kanske kommer fler artister, producenter och musiker att kunna försörja sig utan en Stockholmsflytt framöver.

 Christel Valsinger