14 juni 2021

Sex stipendier från Skap

Sex musikskapare, bland dessa Anna Ternheim på bilden, får stipendier från Skap.

Varje år delar föreningen Skap ut priser och stipendier till förtjänstfulla musikskapare inom alla genrer. I år kommer föreningen dessutom dela ut extra många priser och stipendier med bakgrund i det stora behov av stöd och uppmuntran som så desperat behövs i svallvågorna av den globala pandemin som i mångt och mycket lamslagit musikbranschen.

Föreningen förvaltar ett antal minnesfonder och ur tre av dessa hyllar nu följande upphovspersoner för deras gärning inom den svenska musiken.

Stipendium ur Fred Winters Minnesfond tilldelas

Jon Ekstrand och Jonnali Parmenius (Noonie Bao)​

Stipendium ur Ejnar Westlings Minnesfond tilldelas

Stina Nordenstam och Anna Ternheim

Stipendium ur Sven Paddocks Minnesfond tilldelas

Blen Tadesse och Ivan Renliden

Samtliga stipendier är på 40 000 kr och betalas ut omgående och stipendiaterna kommer att presenteras med diplom på kommande Skapevenemang.

Lars Nylin