1 juni 2021

4 SNABBA: Marit Woody, Musikförläggarna, om det nya förlagsstödet

Musikförlag eller anställd på musikförlag kan nu söka ekonomiskt stöd från Musikförläggarna för finansiering av projekt. Vi bad Marit Woody, operativ chef för Musikförläggarna att berätta mer.

Låtskrivarcamp, tekniska projekt och direkt resestöd är några exempel på projekt som kan beviljas det nya musikförlagsstödet. Det kan sökas under annonserade sökperioder, två gånger om året och den första sökperioden infaller den 15 juni – 15 augusti. Ett projekt under året kan beviljas stöd med upp till 128 000 kronor medan flera kan få upp till 30 000 kronor.

Varför erbjuder Musikförläggarna det här stödet nu?

– Musikförlagen är en enorm kraft. De känner till behoven hos musikskapare, har örat mot marken och idéerna – de vet vad som gynnar rättighetshavarkollektivet. Vi har fått en hel del förslag eller förfrågningar om att stötta projekt och det har vi inte haft medel att bidra till tidigare. Till viss del ökade de propåerna under pandemin och nu har vi beviljats medel att fördela till projekt initierade av musikförlagen. Det ska bli så spännande att se vad den här möjligheten bidrar till!

Det projekt man ansöker om stöd för ska innehålla jämlikhetsaspekter står det i kriterierna. Vad betyder det mer specifikt?

– På Musikförläggarna arbetar vi internt, gentemot våra medlemmar och branschen, med jämlikhet och inkludering. Det ska genomsyra allt vi gör. För de projektägare som söker och beviljas medel under Musikförlagsstödet innebär det att de behöver ta hänsyn till inkludering i exempelvis syfte eller deltagande, beroende på typ av projekt. Vi finns till som rådgivande i de frågorna.

Hur mår era medlemmar efter mer än ett år med pandemi, vad har ni fått för signaler?

– Det är väldigt olika men helt klart är att pandemin drabbat, och fortsättningsvis kommer att drabba, många hårt. Några, exempelvis notförlagen, såg effekter så fort pandemin slog till och restriktioner infördes i Sverige. Musikförlagens intäktscykler ser annorlunda ut än för många andra branscher och effekterna i tappade intäkter kommer att märkas av nu och antagligen en lång tid framöver. Överlag finns en stor oro inför att stödåtgärderna till företag inte ska finnas kvar för dem att stötta sig emot under hela den period de kommer att vara drabbade av intäktsbortfall.

Kommer möjligheten att söka detta stöd bli permanent eller gäller det just för i år?

– Vår förhoppning är att stödet ska kunna fortsätta men det är helt beroende på om vi tilldelas medel från Stim avsatta för musikfrämjande ändamål för det även nästa år och framåt. Just nu gäller det alltså för i år.

Läs mer om stödet och om hur man ansöker här.

Christel Valsinger