27 april 2021

Stim med ny rapport och webbinar

Onsdagen den 28 april släpper Stim en ny rapport vid namn ”Upphovsrättens roll för skapandet – Fundamentet för ett kreativt samhälle”, med ett webbinar kl. 15.00.

Rapporten, som är skriven av tre författare, går igenom bakgrunden till upphovsrätten, och varför den mer än någonsin är en viktig mänsklig rättighet för musikskapare. Författarna är Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv, Nima Sanandaji, författare och debattör, och Thorbjörn Öström, upphovsrättsexpert på Stim.

Tillsammans presenterar de hur upphovsrätten passar in i immaterialrätten som helhet, dess betydelse för tillväxt och värdeskapande, och på vilka sätt upphovsrätten idag är utmanad. Rapporten inleds på följande sätt:

”Upphovsrätten är grunden för att kunna försörja sig som kulturskapare i Sverige idag. Stim har ägnat snart 100 år åt att skapa en välfungerande marknad för musikskapare och musikanvändare med stöd i upphovsrätten. Varför då ägna tid och möda åt att förklara och försvara denna sedan länge etablerade och rätt självklara idé? Blir det inte ett slag i luften att år 2021, mitt i Spotify- och Netflix-eran, hålla ett brandtal till upphovsrättens försvar?

Svaret blir nog tyvärr ”nej”. Upphovsrätten är en idé som gång på gång blir missförstådd och även ifrågasatt. Villfarelsen att allmänheten eller internetanvändare skulle tjäna på urholkade immaterialrättslagar är tyvärr ett återkommande inslag i svensk opinion och politik. Det är snarare regel än undantag att när ny teknik utvecklas så kommer det förnyade krav på politiken att urholka upphovsrätten.”

Rapporten lanseras imorgon i samband med ett webbinar, där förutom rapportens tre författare också Åsa Eriksson (S), riksdagsledamot i näringsutskottet med ansvar för upphovsrätt, och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), riksdagsledamot i näringsutskottet med ansvar för upphovsrätt, medverkar.

Moderator för webbinariet är Johannes Hylander, partner på New Republic.

Webbinaret kommer bl.a. att fokusera på följande frågor:

– Varför har upphovsrätten fått status som mänsklig rättighet?
– Hur stora ekonomiska värden skapas i branscher som är beroende av upphovsrätt?
– Vilka historiska lärdomar kan vi dra genom att blicka tillbaka på samhällen utan upphovsrätt?

Läs mer om rapporten

Anmälan till webbinaret görs här: https://www.stim.se/sv/webbinarium-och-rapportslapp-upphovsrattens-roll-skapandet

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se