6 april 2021

Nya pandemistöd

Vid en presskonferens på skärtorsdagen föreslog kulturminister Amanda Lind nya pandemistöd på totalt 4,3 miljarder som till delar kan gagna musikbranschens evenemangsaktörer.

Kulturlivet i Sverige får 1,3 miljarder kronor i ett nytt kris- och stimulansstöd. Det meddelade kulturminister Amanda Lind på en presskonferens i torsdags. Regeringen föreslår också ett nytt evenemangsstöd, för att arrangörer ska våga planera evenemang.

Om problemet att de tidigare stöden långtifrån räckt till alla, något som vållat intensiv debatt även inom kulturnäringen, sa Lind:

– Det blir ytterst en fråga för de bidragsgivande myndigheterna hur de ska hantera och prioritera stöden.

Regeringen föreslår även ett nytt evenemangsstöd på 3 miljarder kronor till arrangörer av evenemang som planeras mellan juli och december 2021, där staten ska stå för delar av den ekonomiska risken om ett evenemang ställs in eller kraftigt måste bantas ner.

Hur och när stödet ska fördelas är inte klart. Det är inte heller reglerat om exempelvis de festivaler som redan ställt in kommer att omfattas. Bara i förra veckan ställde exempelvis Storsjöyran in.

– Vi har inget besked än, stödet är helt nytt och under utformning just nu och där vi kommer att vara bundna av EU-regler eftersom det räknas som ett näringslivsstöd, fortsatte Amanda Lind.

Evenemangsstödet kan handla om exempelvis konserter, där staten ska stå för upp till 70 procent av kostnaderna om evenemanget inte kan genomföras. Regeringen kommer enligt Lind att återkomma med mer exakta kriterier senare i april.

Lars Nylin