26 mars 2021

Nedstängningsstödet ingen lösning för evenemangsnäringen

Om regeringen använder sig av panedmilagen för att stänga ner en verksamhet så kan det nya nedstängningsstödet träda in och ge ekonomiskt ersättning. Men evenemangsnäringen kommer inte att omfattas av stödet så länge det är tillåtet att bedriva verksamhet för en publik på upp till åtta personer.

Det var en frustrerad skara företrädare för svenska organisationer inom kultur och idrottseveamng som samlades på sociala medier-plattformen Clubhouse under fredagsmorgonen, för ett samtal om regeringens förslag till nedstängningsstöd – vars remisstid nu gått ut – samt framtiden för evenemangsnäringen. 

Samtalet modererades av Petra Kauraisa (Karuraisa PR) och Karolina Moberg (Live Nation).  I panelen fanns Anna Sjölund, konsert- och festivalchef, Live Nation; Emelie Löfmark, ordförande, Sveriges producenter och privatteatrar; Henrik Berndtson, VD, Blixten & Co; Joppe Pihlgren, verksamhetschef, Svensk live; Lotta Nibell, VD, GOT Event; Mats Enquist, generalsekreterare, Svensk elitfotboll; Mikael Brännvall, VD, Svensk scenkonst och Staffan Movin, ordförande, Svenska motionslopp och idrottsevenemang

Sedan taket för allmänna sammankomster begränsats till en skara på åtta personer, har konserter och andra evenemang fått ställas in och flyttats fram. Arrangörer tillåts heller inte visa hur de skulle kunna genomföra smittsäkra arrangemang för större grupper än så, trots att logistik och säkerhet är något de jobbar med till vardags, som Lotta Nibell, GOT Events, sa under samtalet.

I praktiken är näringen alltså nedstängd, men på pappret är arrangörerna fria att ställa om sin verksamhet till en publik för åtta. Därmed kan de inte ta del av det föreslagna nedstängningsstödet – som till skillnad från andra stödformer skulle ge upp till 100% ersättning för fasta kostnader. 

– Det är skrattretande när man börjar grotta ner sig i det, sa Anna Sjöund, Live Nation, som hade haft förhoppningar på att stöden nu skulle rikta in sig på långsiktiga effekter.

– Vi hänvisas fortfarande till omställningsstödet, men det täcker inte personal, bara fasta kostnader.

De stöd som idag finns på plats är anpassade efter en produktion med kortare ledtider, menade flera i panelen. Det saknas förståelse för att evenmang är en verksamhet som planeras med en framförhållning på 6-18 månader. Den verksamhet som ska finnas på plats när restriktionerna upphör, måste man arbeta med nu och då är åtgärder som permittering av personal inte en långsiktig lösning.

Riksdagens finansutskott har föreslagt ett nytt garantistöd för att göra det möjligt att planera och förbereda evenemang inom kultur och idrott, men också skala ned och ställa in arrangemang. Stödet föreslås gälla från den 1 juni 2021, men är fortfarande i beredningsfas.

Bland Svensk Lives medlemmar finns en stor frustration, sa Joppe Pihlgren. Många olika stöd med olika förutsättningar och utfall har varit prövande. 

– Läget är att det är stökigt. Igår ställde Håkan Hellström in sina Ullevispelningar. Vad går att göra i sommar? Ska man göra små utomhuskonserter med svensk  artister? Man vet inte vad man får för pengar bakå teller framåt. Vi vill att det ska finnas ett stöd som täcker gott och väl över sommaren, sen behöver vi stöd för att kicka igång igen.

Christel Valsinger