23 mars 2021

Alumn vann Blåsmusikpriset 2021

Slagverkaren Filip Korošec har vunnit Blåsmusikpriset 2021, Sveriges största tävling för solister på blås- och slagverksinstrument.
– Jag känner tacksamhet och glädje – och utmattning efter en lång tid av förberedelser, säger studenten vid Musikhögskolan i Örebro.

Filip Korošec kommer från Slovenien och kom till Musikhögskolan vid Örebro universitet som utbytesstudent inom ramarna för Erasmus+ hösten 2018.

– Att komma till Musikhögskolan i Örebro är som att kliva in i varje slagverkares dröm. Vi hade tillgång till instrument i fantastiskt skick, skolan var öppen dygnet runt och lärarna var helt underbara. Och min fantastiska klass bestod av underbara musiker och de bästa vänner man kan tänka sig, berättar han.

Studierna i Örebro gav mersmak och Filip Korošec valde att stanna kvar i Sverige.

– Jag hade aldrig kommit till Sverige om det inte varit för Erasmus+. Det gav mig en glimt av den svenska slagverksscenen och det var en trevlig upplevelse på alla fronter. Gemenskapen inom Erasmus+-gänget i Örebro är väldigt välkomnade och hjälpsam.

Filip Korošec beskrivs som en av de mest intressanta och lovande slagverkarna i Sverige just nu. Han har framträtt över hela Europa, både som solist och i olika kammarensembler. Just nu studerar han en masterutbildning på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm för bland andra Daniel Berg, som också undervisar vid Musikhögskolan i Örebro.

Vad betyder det att vinna Blåsmusikpriset 2021?

– Framför allt är det ett bevis på att det jag gör är meningsfullt och att det var rätt beslut att lämna mitt hemland och följa min dröm. På kort sikt betyder det att jag får möjlighet att framträda och spela i sammanhang som jag inte hade haft tillgång till annars. Vinsten ger mig också en chans att börja bygga ett nätverk och hjälpa till att lyfta slagverket som instrument, vilket förhoppningsvis gör det enklare för dem som kommer efter mig.

Att vinna tävlingar som slagverkare hör inte till vanligheterna, åtminstone inte när andra instrument finns med i konkurrensen. Filip Korošec tror att det delvis kan bero på att det finns fördomar om att slagverk mest är högljutt och snabbt – och att det inte finns någon riktig musik i det som spelas.

– Det kanske var sant förr i tiden, men det har hänt så mycket de senaste 100 åren. Det händer fortfarande att jag blir nekad intervjuer på grund av mitt instrument. Att få vinna Blåsmusikpriset som slagverkare är definitivt ett steg i rätt riktning, säger han.

Nu hoppas Filip Korošec att pandemin-läget ska förbättras så att han kan uppträda igen och att Blåsmusikpriset ska leda till fler musikaliska samarbeten med professionella blåsorkestrar. Han drömmer också om att få undervisa i slagverk.

Kan du rekommendera andra musiker att söka sig till Musikhögskolan i Örebro?

– Absolut! Allt på Musikhögskolan är fantastiskt, både lokalerna, lärarna och gemenskapen. Jag hade inte kunnat välja en bättre plats att plugga på! De vänner jag lärde känna under min tid vid Örebro universitet är idag mina kollegor inom kammarmusiken, säger Filip Korošec.

Lars Nylin

Foto Jeppe Gustafsson.