26 februari 2021

Statens kulturråd fördelar 378 miljoner

Regeringen har idag beslutat om hur den halva miljard som beslutats i extra ändringsbudget fyra ska fördelas till kultursektorn. Liksom tidigare kommer medlen fördelas av Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Författarfonden och Sametinget.

I regeringens extra ändringsbudget föreslås 500 miljoner kronor avsättas i stöd till kulturområdet till allmän kulturverksamhet, ersättningar och bidrag till konstnärer samt filmstöd. Som tidigare kommunicerats har 500 mnkr beslutats i krisstöd fram till och med februari. Mot bakgrund av den svåra situationen i kulturlivet är det därför viktigt att pengarna också kan fördelas under första delen av 2021.

Statens kulturråd får 378 miljoner kronor att fördela. 150 miljoner kronor öronmärks till den s.k. krisstödsförordningen (2020:246) för perioden oktober-december 2020, som därmed ökas från 150 till 300 miljoner kronor. 228 miljoner kronor avsätts för det som Kulturrådet hanterar som stöd för särskilda behov i kulturlivet. Konstnärsnämnden får 50 miljoner kronor att fördela. Medlen ska användas för att stödja konstnärer med anledning av de ekonomiska konsekvenser covid-19 medför.

Utanför kultur/musik fördelas pengarna: Filminstitutet 60 miljoner, Författarfonden 10 miljoner och Sametinget 2 miljoner.

Sammantaget har ca 2,6 miljarder kronor avsatts till kulturområdet i olika krisstöd under 2020 och under 2021 har i och med detta beslut 1,5 miljarder kronor fördelats som särskilda krisstöd. Stöden ska bland annat bidra till att det fortsatt finns en kulturell infrastruktur i hela landet, att konstnärer som förlorat inkomst på grund av coronapandemin kan försörja sig och att kultursektorn får en möjlighet till återhämtning.

I pressmeddelandet sägs:

Även de generella stöden är viktiga verktyg för regeringens arbete för att minska pandemins negativa konsekvenser för kulturen. Denna vecka har regeringen meddelat att det förlängda omsättningsstödet, riktat till enskilda företagare, kommer att justeras för att omfatta fler.

Lars Nylin