Förlag 20 februari 2021

Oro hos låtskrivare

Över hälften av Sveriges låtskrivare är oroliga för sin försörjning på grund av pandemin, visar en undersökning som Stim gjort.

56 procent av Sveriges låtskrivare tror att det kommer bli svårt att fortsätta att försörja sig på sitt arbete på grund av coronapandemin. Det visar en undersökning som Stim gjort bland sina medlemmar. En stor andel tror också att effekterna av pandemin kommer att fortsätta påverka deras ekonomi kraftigt negativt även under 2021.

Coronapandemin har drabbat musikbranschen hårt. En tidigare publicerad studie genomförd av EY visar att musikbranschen i Europa tappade hela 75 procent av sin omsättning under 2020. Också Sverige har sett betydande nedgångar.

– I praktiken har många musikskapare fått ett näringsförbud. Då är det inte konstigt att så många också tvingas bort från branschen. Det är inte bara ett problem för kulturen där vi nu riskerar en förlorad generation av musikskapare, utan även ett problem för Sveriges ekonomi och tillväxt där musikbranschen länge varit en motor, säger Karsten Dyhrberg Nielsen, vd för Stim.

Stims prognoser pekar på att även 2021 kommer vara ett mycket tufft år för musikskaparna. De svenska intäkterna från konserter och bakgrundsmusik, i t ex hotell och restaurangbranschen, kommer 6–9 månader efter spelningarna och pengar från andra länder tar ännu längre tid. Detta gör att nedstängningens effekter når vissa musikskapare långt in i 2021, oavsett om musiken börjar spela igen under året.

Varje kvartal gör Stim en undersökning bland ett representativt urval av organisationens aktiva låtskrivare och kompositörer, med frågor om bland annat deras ekonomiska situation. På frågan ”Har pandemin påverkat dig i den grad att du ser att det kan bli svårt för dig att fortsätta ha låtskrivning som försörjning eller del av försörjning?” svarade hela 14 procent ”Helt” och 42 procent ”Delvis”. Hela 45 procent av musikskaparna tror också att pandemins effekter kommer ha stor påverkan på deras verksamhet under 2021. 36 procent tror att pandemin kommer ha viss påverkan. Undersökningen gjordes bland 2 500 aktiva medlemmar i Stim.

Lars Nylin