14 februari 2021

11 sakkunniga till utredningen Återstart för kulturen

Regeringskansliet har utsett 11 personer som sakkunniga för att bistå utredningen Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin. Från Musikindustrins område kommer Linda Portnoff (f d VD Musiksverige), Alfons Karabuda  (ordförande Skap och Musiksverige) och Andreas Sand (Stockholm Live).

Utredningen Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin ska bland annat lämna konkreta förslag till regeringen på insatser för att starta upp, återhämta och utveckla kultursektorn under och efter coronapandemin så att kulturen har förutsättningar att vara en stark och oberoende kraft i samhällsutvecklingen.

Uppdraget syftar också, enligt ett pressmeddelande, till att synliggöra nya initiativ för att tillgängliggöra kultur som har etablerats eller utvecklats under pandemin och som har potential att positivt bidra till kultursektorns återhämtning och vid behov föreslå åtgärder för att stärka dessa.

Följande personer har förordnats som sakkunniga i utredningen Återstart för kulturen:

Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör i Malmö Stad.

Ingrid Printz, kulturchef på Region Jämtland Härjedalen.

Viktoria Nguema, kultursamordnare i Botkyrka kommun.

Linda Portnoff, ekonomie doktor och verkställande direktör för Tangy Market.

Niklas Cserhalmi, museidirektör för Arbetets museum i Norrköping.

Mikael Brännvall, verkställande direktör för Svensk scenkonst.

Alfons Karabuda, kompositör och ordförande för SKAP och Musiksverige.

Gunnar Ardelius, författare och verksamhetschef på Ideell kulturallians.

Andreas Sand, verkställande direktör för Stockholm Live.

Tanja von Brünken, kansliråd på Kulturdepartementet.

Anna Hag, departementssekreterare på Näringsdepartementet.

Därutöver har nu utredningen  även ett sekretariat på plats i vilken Klara Tomson, som har en bakgrund som utredare och forskare inom områdena kulturpolitik och statlig styrning, har anställts som huvudsekreterare och Love Ander, med en bakgrund som utredare vid bl.a. Statens kulturråd, har anställts som sekreterare. Utredningens sekretariat bistås även av Magdalena Malm, tidigare direktör för Statens konstråd. Den 22 december utsåg regeringen Linda Zachrison som särskild utredare för utredningen Återstart för kulturen.

Lars Nylin