10 februari 2021

Karsten Dyhrberg Nielsen slutar som VD för Stim

Karsten Dyhrberg Nielsen lämnar sitt uppdrag som vd för Stim i maj i år. Anledningen är en ny strategisk inriktning för organisationen. Beslutet har tagits i samförstånd mellan styrelsen och Dyhrberg Nielsen. 

Karsten Dyhrberg Nielsen har varit vd för Stim sedan 2014. Under denna tidsperiod har verksamheten genomgått en omfattande omställning och modernisering för att öka Stims konkurrenskraft och möta musikbranschens utmaningar med ökad digitalisering och globalisering, skriver Stim i ett pressmeddelande.

– Jag vill rikta ett varmt tack till Karsten för hans strålande insatser för Stim och alla våra anslutna musikskapare under de sju år han varit vd, han kommer att lämna ett stort tomrum efter sig. Karsten har genomfört stora och viktiga förändringar i Stim, med ökade intäkter för musikskaparna och en verksamhet fokuserad på både rättighetshavarnas och kundernas behov, säger Carina Brorman, ordförande för Stim.

– Jag är oerhört stolt och tacksam för att ha fått förmånen att leda en så fantastisk organisation som Stim. Vi har ett av de finaste uppdrag man kan tänka sig – att säkerställa att musikskapare och förlag kan fortsätta att skapa ny musik som berikar vår tillvaro. Jag har genomfört de flesta av de förändringar jag såg framför mig när jag kom till Stim, och i samband med formuleringen av en ny strategisk riktning är det rätt tidpunkt för mig att kliva åt sidan och låta ett nytt ledarskap ta vid, för att föra Stim ytterligare framåt, säger Karsten Dyhrberg Nielsen.

Stims styrelse påbörjar nu rekryteringsarbetet för att finna en efterträdare till Karsten Dyhrberg Nielsen.

Christel Valsinger