1 februari 2021

Svensk musikvår även 2021

2016 kom festivalen Svensk Musikvår tillbaka efter 25 år i träda. Det blir en festival för samtida konstmusik i år trots speciella omständigheter.

Årets festivalprofil är 250-årsjubilerande Kungl. Musikaliska akademien som utropat 2021 till musikens år. Samtliga konserter sänds på festivalens webbsida från flera av Stockholms främsta scener för konst och musik under 17–27 mars.

Svensk Musikvår vill i samarbetet med Kungl. Musikaliska akademien fokusera på det musikaliska nyskapandet och verksamhet som bidrar till att lägga grunden för kommande generationer svenska musiker, musikskapare och lyssnare, sägs i ett pressmeddelande.

I år presenterar festivalen det nya initiativet Ny musik för unga röster som syftar till att ta fram nyskrivna verk för barns röster. Projektet är tänkt att drivas i nära samarbete med Föreningen Svenska Tonsättare och anknyter även till akademiens nationella projekt Sjungande barn, vars mål är att alla barn skall få ökad tillgång till sin röst med musiken som livslång resurs för självförtroende och hälsa.

– Vi vill förstärka sångrepertoaren för unga röster och samtidigt, genom att involvera framstående tonsättare, understryka värdet av att komponera välskriven musik för barn, säger Jörgen Pettersson, initiativtagare till projektet och festivalledare för Svensk Musikvår.

– Svensk Musikvår är en för konstmusiken mycket viktig aktör i det svenska musiklandskapet. Vi gläds åt att festivalen i år fokuserar på akademiens arbete för framtidens musikliv genom att lyfta fram aktuella tonsättare och musiker med band till akademien och dess verksamhet. Att vi tillsammans under detta musikens år visar upp en bredd av musikaliska uttryck inspirerar till fortsatt konstnärlig utveckling, kommenterar Fredrik Wetterqvist, ständig sekreterare i Kungl. Musikaliska akademien.

Ur festivalprogrammet:

· Blåsarsymfonikerna och Cathrine Winnes ger ”She Composes Like a Man – Live” med ett uruppförande av Britta Byström och verk av det tidiga 1900-talets stora kvinnliga tonsättare.

· Hyllade dirigenten Christian Karlsen, KammarensembleN och mezzosopranen Isabel Pfefferkorn framför Mother Tongue av nigeriansk-schweiziske Charles Uzor.

· Elever från Kulturskolan i Stockholm framför musik av bland andra Maria Lithell Flyg och Ulla-Carin Nyquist.

· Ensemble MA och sopranen Alexandra Büchel framför Ivo Nilssons Matematik à la Satane med text av Nobelpristagaren Nelly Sachs. Medverkar gör även författaren Aris Fioretos.

· Gustaf Sjökvists Kammarkör och Stockholms Saxofonkvartett uruppför verk av Karin Rehnqvist, Gunnar Bucht och Matthew Peterson.

Den sjätte upplagan av Svensk Musikvår arrangeras ett år efter att pandemin tvingade konsertlokalerna att stängas. Fjolårets festival var bland de första som på kort varsel ställde om till webbsända, corona-anpassade konserter, eftersom den råkade sammanfalla med införandet av de första restriktionerna för folksamlingar.

– I år är det viktigare än någonsin att genomföra festivalen. Vi behöver göra allt vi kan för att hålla kulturlivet vid liv. Men framför allt ligger det i den nutida musikens natur att spegla och reagera på samtiden. Dessa extrema förhållanden har givit upphov till en mängd nyskriven musik som vi behöver få uttrycka och som vi vill att publiken skall få höra, säger Jörgen Pettersson.

Alla konserter visas på Svensk Musikvårs webbsida och kommer att finnas tillgängliga efter festivalen. I anslutning till konserterna hålls modererade samtal mellan de deltagande musikerna, tonsättarna och publiken. Förhoppningen är att kunna återskapa en del av den gemenskap kring den nya musiken som festivalen gjort sig känd för.

Mer information om hela programmet, medverkande och pressbilder publiceras löpande på svenskmusikvar.se.

Lars Nylin