20 januari 2021

SAMIs digitala tjänster åter öppna

SAMI öppnar åter sina digitala tjänster efter nedstängningen som följde på ett dataintrång i medlemsdatabasen under nyårshelgen. Inga data ska ha manipulerats eller förstörts av hackerattacken, enligt den utredning som utförts på uppdrag av SAMI.

Dataintrånget har analyserats av ett externt säkerhetsföretag och åtgärder har vidtagits för att stärka säkerheten och skydda systemen mot både den aktuella aktören och mot eventuella framtida försök till intrång, skriver SAMI på sin hemsida.

Inga data ska ha manipulerats, förstörts eller krypterats i SAMIs system till följd av attacken. Trots det uppmanar SAMI uppmanar sina medlemmar att logga in på Mina Sidor och kontrollera sina uppgifter.

Christel Valsinger