30 november 2020

Över 400 musikskapare får Stim-stipendier

Totalt 439 upphovspersoner får Stim-stipendium till ett sammanlagt värde av över 7 miljoner kronor. Bland årets stipendiater finns Tove Styrke, Leslie Tay,  Moa ”Cazzi Opeia” Carlebecker och Lotta ”LÉON” Lindgren.

Behovet  av ekonomiskt stöd är stort för musikskapare. Det märks tydligt på mängden stipendieansökningar som kommit in till Stim denna höst. Jämfört med förra året ökade antalet ansökningar med 49%.

Av de 3305 ansökningar som kom in har 439 beviljats stipendium på 50 000 kr, 25 000 kr eller 10 000 kr. Nästan hälften av mottagarna är kvinnor (48 procent) och stipendierna går till en bred skara musikskapare, från 21 år upp till 89 år, inom en rad olika genrer.

Med anledning av pandemin delas 300 extra stipendier om 10 000 kr ut i år.

Det är med stor glädje Stim kan dela ut extra många stipendier i år till musikskapare från en lång rad olika genrer som alla håller mycket hög konstnärlig kvalitet. Pandemin har slagit exceptionellt hårt mot musiksektorn och jag hoppas att stipendierna kan hjälpa i detta svåra läge, säger Karsten Dyhrberg Nielsen, vd på Stim.

Hela listan över stipendiater finns här.

Christel Valsinger