23 november 2020

Fond i Lottie Wikings namn

Lottie Wiking var VD för Swedish Music Hall of Fame när hon gick bort efter en hjärnblödning i november 2018. Nu har det startats en fond i hennes namn.

Fonden, som startats av Lottie Wikings syster Helena Edberg, är kopplad till forskning i den medfödda missbildning i hjärnan, AVM, som låg bakom blödningen.

På fondens hemsida ges bakgrunden:

”Under sin tid på Swedish Music Hall of Fame fick Lottie kontakt med Gunnar Bjursell och Fredrik Ullén från Centrum för Kultur, Kognition och Hälsa där forskargrupper vid Karolinska Institutet, Stockholms Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan samverkar kring forskning om hur kulturella aktiviteter påverkar vår hjärna och hälsa. Lottie förstod vilken central betydelse som forskning på den kulturella människan har inom psykologi och hjärnforskning. Musik, bild, dans och andra kulturformer ger oss unika möjligheter att studera hjärnans grundläggande funktioner som inlärning, kreativitet, motorik och reglering av känslor. En annan viktig del av detta forskningsområde är att närmare undersöka hur engagemang i kultur kan förbättra psykiskt välbefinnande och hälsa. På den internationella arenan har forskning på kultur och hjärna blivit ett av de mest dynamiska fälten inom hjärnforskningen. Denna forskning har dessutom stor praktisk betydelse, både för den enskilda människan och för kulturbranschen. Med ett förflutet som friidrottare hade Lottie även ett stort intresse för hur rörelse och fysisk aktivitet påverkar vår hjärna och därmed vår hälsa.

Lottie led själv av ett AVM och avled tragiskt av en hjärnblödning i november 2018. Innan sin död pratade Lottie med sin syster Helena om att hon ville att de tillsammans skulle samla in pengar i detta syfte vilket är anledningen till att vi nu startar en insamlingsstiftelse i Lotties namn till förmån för forskningen kring den kulturella hjärnan.”

Fakta om fonden finns här: http://www.kulturellahjarnan.se/sv/lottie-wikings-insamlingsstiftelse-for-forskning-pa-kultur-och-hjarnan/

Lars Nylin