21 november 2020

Ifpi-rapport: musikindustrin skapar 2 miljoner EU-jobb

Musikindustrin skapar årligen två miljoner jobb och 81,8 miljarder Euro i de 27 EU-ländernas plus Storbritannien, visar en rapport från Oxford Economics.

Det är IFPI som beställt rapporten The Economic Impact of Music i Europe som går fram till november i år.

Rapporten och kommentar av IFPI:s VD Frances Moore kan läsas i sin helhet här:

https://www.ifpi.org/wp-content/uploads/2020/11/IFPI_music_in_Europe.pdf

Lars Nylin