Nyheter 19 oktober 2020

Dystra siffror om Covid-19:s följder

Nu publiceras den årliga rapporten Musikbranschen i siffror med statistik för 2009-2019 samt estimat för 2020. I rapporten framgår att 2020 blir ett mörkt år för musikindustrin. Som en följd av pandemin bryts en tioårig positiv trend.

Trenden med tio år av stadigt ökande omsättning kommer att brytas, och det rejält. Mer än hälften av den svenska musikbranschens intäkter – drygt sju miljarder kronor – beräknas försvinna i år, till följd av coronapandemin.

I rapporten från organisationen Musiksverige skrivs vidare om 2021:

”Allt talar för att krisen kommer att bestå även under nästa år och få långtgående negativa effekter. Således blir även 2021 av allt att döma ett musikaliskt nödår. Både på grund av risk för färre livespelningar och det faktum att de upphovsrättsliga intäkterna väntas sjunka med mer än 30 procent till följd av nedstängningen av samhället där nattklubbar stängts, butiker och restauranger gått i konkurs eller tappat kraftigt i omsättning.”

Rapporten är utförd av Riteband på uppdrag av Musiksverige.
Författare är Ekon. Dr. Linda Portnoff och kommunikationskonsult Anna Ingler. Riteband är ett företag som bedriver forskning och utveckling inom kulturekonomi.

Läs hela rapporten här:

https://tinyurl.com/yxrrnwah

Lars Nylin