5 oktober 2020

Upprop mot sexism i musikbranschen i Danmark

97 kvinnliga musiker och branschpersoner i Danmark gick under helgen ut och vittande om stora problem med sexism och övergrepp i musikbranchen. 

Vittnesmålen som publicerades i dagstidningen Politiken, berättar om en kultur av oönskad sexuell uppmärksamhet och trakasserier, där man anses vara för gammal redan i övre 20-årsåldern och där man kan erbjudas karriärhjälp i utbyte mot sexuella tjänster.

#metoo som i flera delar av världen briserade 2017, har fått ny fart i Danmark efter att programledaren Sofie Linde under en tv-sänd humorgala berättade att hon som 18-åring trakasserats av en person i topp-position på tv.

Christel Valsinger