24 augusti 2020

Promemoria från Musiksverige till regeringen

I fredags överlämnade Musiksverige en promemoria till regeringen med sex konkreta åtgärdsförslag för att återstarta den svenska musikbranschen.

Förslagen från paraplyorganisationen Musiksverige, som omfattar stora delar av svensk musikbransch, är utformade för att hjälpa de företag och individer som drabbats till följd av pandemin samt bidra till att på ett säkert sätt öppna upp musikscenerna med hänsyn till smittspridningen.

Promemorian i sex punkter går att läsa i sin helhet här:

https://www.musiksverige.org/blogg/https/wwwmusiksverigeorg/sex-frslag-till-tgrderrqsex20frslag

Lars Nylin