18 juli 2020

EU söker feedback

En ny process har inletts för att uppgradera det europeiska systemet kring immaterialrätt, inklusive upphovsrätten. EU vill nu ha feedback från så många som möjligt kring vilka förändringar som är viktiga att genomföra. 

DSM-direktivet, inriktat mot upphovsrätten, är på väg att implementeras i EU’s medlemsländer, senast den 7 juni nästa år är planen att ska det vara klart. Nu inleder EU-kommissionen ett arbete som ska uppdatera hela immaterialrätten, som förutom upphovsrätten inkluderar sådant som patent, varumärkesskydd, mönsterskydd osv.

Den 10 juli öppnade man upp för alla aktörer som vill, att ge feedback kring detta. Man skriver:

”Intellectual property (IP) rights (patents/copyright/trademarks) enable EU businesses to protect their inventions & creations to better compete around the world.

The EU needs to better protect & manage IP if it is to assume leadership in key industrial areas & improve resilience to health & economic crises, while moving towards a greener, more digital economy.

This initiative aims to upgrade the IP system, promote its smarter use, ensure better enforcement & promote fair play globally for IP.”

Möjligheten att ge feedback är öppen för alla, fram till den 14 augusti. Det går även att lämna anonyma skrivelser till kommissionen.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12510-Intellectual-Property-Action-Plan

Daniel Johansson