13 juli 2020

YouTube slipper ge ut piraters uppgifter

EU-domstolen har nu avgjort ett utdraget mål där en tysk filmrättighetsinnehavare krävt att få utlämnat användaruppgifter från Youtube, för personer som olagligt lagt upp filmer på plattformen. Domen blev till YouTubes fördel.

YouTube behöver enligt domen inte lämna ut användaruppgifter, specifikt e-postadresser och ip-nummer. I det möjligen prejudicerande fallet handlar det om två filmer, Scary Movie 5 och Parker, som den tyska rättighetsinnehavaren Constantin Film, anser har publicerats olovligen 2013 och 2014 på Youtube.

Constantin Film begärde att få ut ip-adresser och e-postadresser till användarna, men Youtube sa nej och det blev till sist ett uppmärksammat utdraget rättsfall. Tysklands federala domstol lämnade så småningom över fallet till EU-domstolen, som nu alltså avgjort fallet till YouTubes fördel.

Domstolen pekar på en klausul i det europeiska copyright-direktivet som säger att rättighetsinnehavare ska kunna få ut personuppgifter i misstänka fall, men att det gäller endast fysiska adresser. Youtube behöver inte lämna ut varken e-postadresser eller ip-nummer. Fallet kommer nu att återgå till den federala domstolen för slutligt avgörande.

Lars Nylin