27 maj 2020

Rekordmånga Stimanslutna

Antalet Stimanslutna låtskrivare, kompositörer och musikförlag fortsätter att öka. 2019 var antalet anslutna över 92 000, vilket är fler än någonsin i Stims snart 100-åriga historia.

– Det är fantastiskt roligt att allt fler musikskapare ger oss förtroende att förvalta deras ekonomiska rättigheter. 2019 blev ett viktigt år för våra anslutna i och med att EU:s nya upphovsrättsdirektiv godkändes samtidigt som vi med årets rekordintäkter såg den positiva effekten av alla våra nya avtal med de digitala musiktjänsterna, säger Karsten Dyhrberg Nielsen, vd på Stim.

Stims utbetalningar till rättighetshavare uppgick under året till omkring 1,8 miljarder kronor – en ökning med drygt 200 miljoner kronor jämfört med året före. Den största delen (38 procent) av årets närmare 2,4 miljarder kronor i intäkter kom från online-området följt av TV (21 procent) och radio (14 procent).

Som ett led i det löpande arbetet med att främja återväxten och mångfalden i svenskt musikliv genomförde Stim flera satsningar under året. Bland annat öppnades studion Stim Music Room. Dessutom mottog 131 talangfulla låtskrivare och kompositörer stipendium om 25 000–50 000 kronor vardera.

Ett i flera avseenden starkt 2019 övergick dock i moll i början av 2020. Spridningen av Covid-19 fick snabbt ödesdigra konsekvenser för hela musikindustrins värdekedja och många av Stims anslutna har drabbats mycket hårt. Inställda konserter och evenemang och minskad musikanvändning i nedstängda affärsverksamheter som restauranger och klädbutiker innebär en svår prövning för branschen.

– Vi har just nu fullt fokus på att hjälpa våra anslutna att klara sig igenom krisen. För ett par veckor sedan möjliggjorde vi den största förskottsbetalningen i Stims historia och vi har vidtagit flera andra parallella åtgärder. Under 2020 måste vi säkra att förra årets rekordintäkter utbetalas som planerat och våra många förhandlingar med musikanvändarna inte stannar upp i onödan. 2020 får inte bli året då musiken tystnar, säger Dyhrberg Nielsen i ett pressmeddelande.

Lars Nylin