27 maj 2020

Melodifestivalen ska ha fler kvinnliga kompositörer

Från och med 2022 ska alla bidrag i Melodifestivalen ha en kvinna med bland upphovspersonerna. Undantaget är låtar som skrivits av bara en person. Det framgår av SVT:s nya regler för musiktävlingen.

År 2015 införde SVT regeln att minst 50% av de låtar som tas ut till Melodifestivalen ska ha åtminstone en kvinna med som låtskrivare, för att få en bredare  representation bland upphovspersonerna. Utvecklingen har dock inte gått i den riktning man önskat. Trots att antalet låtar som skrivits av minst en kvinna var fler än hälften i årets tävling, var bara 21 av 79 låtskrivare kvinnor. 

I SVT:s nya regelverk står därför nu att läsa att ”det är SVTs avsikt att till Melodifestivalen 2022 införa ett krav på att alla bidrag som är skrivna av fler än en upphovsperson ska ha minst en kvinnlig kompositör eller textförfattare.

– Varje år får vi ganska mycket kritik för hur det ser ut på upphovssidan. Det är något vi tar på största allvar och vi vill se en större andel kvinnliga upphovspersoner. För att hjälpa den utvecklingen så inför vi från 2022 att alla bidrag ska ha en kvinna på upphovet helt enkelt, säger Melodifestivalens tävlingsproducent Karin Gunnarsson till Aftonbladet. 

SVT hoppas med detta se fler blandade låtskrivarkonstellationer och Karin Gunnarsson säger till Aftonbladet att det kvinnliga mello-camp som SVT stöttat i år ska bli ett camp med lika många män som kvinnor ”just för att möjliggöra att folk träffas och lär känna varandra och kan hitta nya konstellationer och samarbetspartners”.

Christel Valsinger