26 maj 2020

Ny studie om Coronakrisen och musikbranschen

Karlstads universitet genomför en studie av vilka effekter Coronakrisen har på musik- och eventindustrin. Just nu finns en enkät ute att besvara för personer som är verksamma i branschen.

– Vi vill veta hur det ser ut i verksammas verksamhet och förstå just deras situation, säger projektledare Jenny Karlsson, lektor i företagsekonomi vid Karlstads universitet i ett pressmeddelande.

– Om vi kan få en bättre bild av hur krisen slår kan vi också få större förståelse och kunskap för de förutsättningar som verksamma i branschen lever med.

Forskningsprojektet Music Ecosystems Inner Scandinavia, MECO, har tagit fram en enkätundersökning om hur förutsättningarna har förändrats för verksamma i branschen och vad som krävs för att hantera situationen.

– Vi vill bidra till ett gränsöverskridande, konkurrenskraftigt och varaktigt musikliv som främjar både tillväxt och livskvalitet. Med enkäten hoppas vi kunna fånga in konsekvenserna och behoven av den här krisen och med svaren som stöd hitta nya sätt för branschen att återhämta sig och utvecklas, säger Jenny Karlsson.

Enkäten finns här till och med den 18 juni och är öppen för alla verksamma i musik- och eventbranschen i Sverige. Mer om projektet Music Ecosystems Inner Scandinavia, MECO, finns här.

Christel Valsinger