11 maj 2020

Svensk Live vill se utökat krisstöd

Svensk Live har nu uppmanat Kulturdepartementet att planerade evenemang som skulle genomförts efter 31 maj, och ställts in eller flyttats p g a Covid-19-epidemin, ska ges möjlighet till stöd på motsvarande sätt som evenemang som skulle ha genomförts tidigare.

Sedan utbrottet av Covid-19-epidemin har Svensk Live arbetat för att regeringen ska stötta live-evenemang. I mars kom beskedet att kulturevenemang t.o.m. 31 maj kan ta del av ett stödpaket på 500 miljoner.

”Vi värdesätter Regeringens krisstöd, men vad händer när sommarens evenemang ställs in eller flyttas?” skriver Svensk Live i ett brev till kulturminister Amanda Lind.

Under perioden 1 juni – 31 augusti 2020 beräknas arrangörer och turnéproducenter anslutna till Svensk Live flytta eller ställa in drygt 3 000 evenemang.

Svensk Live menar att arrangörer av dessa också måste ges möjlighet till stöd på motsvarande sätt som evenemang med tidigare genomförandedatum.

Läs brevet från Svensk Live till kulturminister Amanda Lind här:

https://tinyurl.com/ydxw2by5

Lars Nylin