5 maj 2020

Globala siffror från IFPI

Under måndagen släppte IFPI den årliga Global Music Report, som går igenom intäkterna för inspelad musik under år 2019. Som väntat fortsatte ökningen av streamingintäkterna.

Allt fler marknader går över till streaming som huvudsakligt format för inspelad musik, 56 procent av de totala globala intäkterna till masterägare kom från streaming under det förra året. Antalet betalande prenumeranter steg rejält från 2018 till 2019, med 33,5 procent, och totalt var det 340 miljoner som betalade för streaming under år 2019.

Ökningen innebar att de totala intäkterna globalt ökade med 8 procent. Marknader som såg en rejäl tillväxt under 2019 var bl a Argentina (+41%), Mexiko (+17%), Spanien (+16%), Brasilien (+13%), Italien (+8%) och Storbritannien (+7%).

De tio största musikmarknaderna för inspelad musik under året var:

1. USA
2. Japan
3. Storbritannien
4. Tyskland
5. Frankrike
6. Sydkorea
7. Kina
8. Kanada
9. Australien
10. Brasilien

Intäkterna från fysisk försäljning sjönk globalt med över 5% jämfört med 2018, men några länder såg faktiskt en ökning, som t ex Spanien där skivförsäljningen ökade med 7 procent, och även USA där intäkterna från fysiskt ökade med 3,2 procent.

Eftersom utbrottet av corona ännu inte hade inträffat i slutet av 2019, finns inte dess påverkan med i siffrorna, men IFPI skriver så här:

”Record companies have been focused on fostering a sustainable environment for music in markets around the world. They continue to invest, even through difficult times, not only in artists and their music, but also in the people and infrastructure crucial to future growth. To enable this to continue, particularly given the uncertainty created by the COVID-19 crisis of 2020 which is impacting all parts of the music community, the policy environment must support and empower those who invest in artists and reflect the modern, future-focused recording industry.”

Hela rapporten: IFPI Global Music Report

Daniel Johansson