29 april 2020

Spotify med kvartalsrapport

Under onsdagen släppte Spotify kvartalssiffrorna för det första kvartalet 2020. Tjänsten ångar på, även om totala intäkter minskat något jämfört med föregående kvartal, och lyssnarbeteendena har förändrats som ett resultat av Covid-19.

Precis som många förväntat sig rapporterar Spotify att den nuvarande situationen i världen påverkat tjänsten på olika sätt. Förutom att personalen över hela världen (5 779 anställda), nu är inne på sin sjunde vecka där alla jobbar hemifrån, så har intäkterna från reklam sjunkit en del jämfört med sista kvartalet 2019, från 2,3 miljarder kronor till 1,6 miljarder. Å andra sidan var reklamintäkterna större än samma kvartal förra året.

Minskningen i reklamintäkter gör att de totala intäkterna gick ned något jämfört med sista kvartalet 2019, från 19,88 miljarder kronor till 19,80 miljarder, och man gjorde en förlust för kvartalet på 172 miljoner kronor. Men, totalt sett ser resultat ändå bättre ut än både föregående kvartal och samma kvartal förra året.

Av de 286 miljoner användarna under kvartalet var 130 miljoner Premium, och 163 miljoner gratisanvändare. Det är fortsatt Europa (35%), Nordamerika (26%), och Latinamerika (22%) som dominerar vad det gäller användarna, 17 procent kommer från ”övriga världen”. Det största tillväxten fortsätter fortfarande att vara just i Europa, Nordamerika och Latinamerika, vilket är intressant med tanke på att man ändå försöker satsa på Asien, Indien etc.

Som ett resultat av situationen som råder just nu har Spotify tagit beslutet att minska antalet nyanställningar under resten av 2020, med ungefär 30 procent jämfört med vad man hade förväntat sig. Företaget menar dock att det inte kommer att påverka den förväntade tillväxten vad det gäller antalet användare och intäkter.

Vad det gäller förändrade konsumtionsbeteenden kunde Spotify tidigt i pandemin se att antalet dagliga aktiva användare (DAU) gick ned märkbart. Men under de senaste veckorna har konsumtionen ökat igen. Även vad som lyssnas på har förändrats, i kvartalsrapporten skriver Spotify:

”It’s clear from our data that morning routines have changed significantly. Every day now looks like the weekend. This trend was seen more significantly in Podcasts than in Music, likely due to the fact that Car and Commute use cases have changed quite dramatically. However, listening time around activities like cooking, doing chores, family time, and relaxing at home have each been up double digits over the past few weeks. Audio has also taken on a greater role in managing the stress and anxiety many are feeling in today’s unprecedented environment.”

Spotify presenterade intressanta siffror kring churn rate (hur många som avslutar sina abonnemang), där man kan se att 70 procent av de som slutar använda Spotify, är tillbaka igen inom 45 dagar. Man har också sett en ökning i antalet ”reaktiveringar” av abonnemang under kvartalet, när folk stannar hemma.

Samtidigt ser man en kraftig minskning i användandet av tjänsten i t ex bilar och wearables, medan användningen genom TV-apparater och spelkonsoler istället har ökat, med hela 50%.

Över 60 procent av de nya Premium-användarna har först börjat som gratisanvändare, vilket man ser som ett bevis för att den reklamfinansierade versionen fortfarande är mycket viktig för tjänsten.

ARPU (genomsnittlig intäkt per användare) gick ned med 6 procent under kvartalet jämfört med samma kvartal 2019, och låg på 4,42 euro per månad.

Podd-lyssnandet fortsätter att öka, och det finns nu över en miljon poddar uppladdade på tjänsten.

Spotify är i sin rapport positiva inför framtiden och tror att man i slutet av 2020 kommer ha 328-348 miljoner aktiva användare, varav 143-153 miljoner är Premium, men minskar samtidigt förväntningarna på de totala intäkterna något jämfört med tidigare prognoser. De två största orsakerna till detta är förändrade valutakurser, och minskade reklamintäkter som ett resultat av Covid-19.

Sammantaget måste man säga att det är en god rapport, såväl för bolaget som aktieägare och rättighetshavare i musikbranschen. Framför allt med tanke på den situation som vi befinner oss i just nu. Spotify har stark likviditet, 19,3 miljarder kronor i slutet av kvartalet, vilket skapar en buffert för utbetalningar framöver till rättighetshavare, även om situationen skulle förändras.

En lite intressant notering är att Spotify skriver ned förväntningarna på vinst för det innevarande kvartalet, Q2 2020, bl a på grund av att man räknar med att ge donationer i relation till Covid-19 på åtminstone 100 miljoner kronor.

Hela kvartalsrapporten

Daniel Johansson