21 april 2020

Sweden Rock 2020 ställs in

Sweden Rock ställer in sommarens festival då det inte går att flytta fram evenemanget till sensommaren. Biljetter som köpts till årets festival gäller nu automatiskt 2021 om man inte hellre vill ha pengarna tillbaka.

Många har under lång tid jobbat hårt med  förberedelser inför ännu en så gott som slutsåld festival, beslutet att ställa in har därför inte tagits lättvindigt, skriver Sweden Rock på sin hemsida. In i det sista har arrangörerna lagt mycket tid och energi på utforska alternativa lösningar. Nu känner man sig dock nödgade att istället satsa på nästa års festival.

Många föreningar i södra Sverige brukar arbeta med festivalen och får ersättning genom ett föreningsbidrag, som kan vara avgörande för deras verksamhet. Sweden Rock har därför beslutat att betala fullt föreningsbidrag till alla föreningar som de har avtal med och som bedriver verksamhet hela året, trots att årets festival inte blir av.

Det Sweden Rock-kollo för tjejer som arrangeras tillsammans med Studiefrämjandet kommer att genomföras som planerat men vid ett senare datum och i enlighet med då gällande hälsorekommendationer, skriver man också på hemsidan.

Årets festival skulle ägt rum den 3-6 juni med bl a Guns’n’Roses och In Flames på spelschemat.

Christel Valsinger