31 mars 2020

Artisters mentala hälsa i fortsatt fokus för Record Union

Distributionsbolaget Record Union har tidigare riktat ljuset mot independentartists mentala hälsa och fortsätter nu på det uppslagna spåret genom att lansera ett “startpaket för välmående”. Paketet innefattar artklar och videor där experter ger information och hälsofrämjande råd.

Informationen tar fasta på vilken betydelse sömn, kost, träning, mindfulness och positivitet har på den mentala hälsan. I en tidigare studie (som MI skrev om här) svarade 73 procent av cirka 1 500 independentmusiker att de upplevt negativa känslor så som stress, ångest och/eller depression i relation till sitt musikskapande. 

När independentmusikerna i studien fick frågan vad de skulle vilja fokusera på, eller lägga mer tid på, när det kommer till den mentala hälsan toppade grundläggande behov listan: att äta bra, träna, få tillräckligt med sömn, vara medveten om sina känslor och sitt mentala tillstånd och omge sig med positiva människor. 

Dessa fem behov har därför lagt grunden till  The Wellness Starter Pack.

–  Vi vill att varje enskild artist ska kunna göra musik och samtidigt må bra, men verkligheten  ser annorlunda ut och en karriär inom musik kommer ofta med ett inkonsekvent och oförutsägbart schema med sena spelningar, nationella turnéer och studiosessioner som varar hela nätterna, säger Johan Svanberg, VD på Record Union.

– Bristen på rutin är en utmaning för många artister när det kommer till grundläggande mänskliga behov så som sömn, kost och träning, vilka alla är kopplade till mental hälsa. Om vi genom konkret information och tydliga råd kan hjälpa ett antal artister att både prioritera och ta bättre hand om sig själv och sitt mentala välmående skulle jag vilja säga att vi har lyckas. 

Mer information finns här.

Christel Valsinger