16 mars 2020

Åtgärdspaket från regeringen

Vad innebär det nya åtgärdspaketet från regeringen för musikbranschen? MI samlar några viktiga saker i paketet som skulle kunna rädda många musikföretag under den värsta krisen här i vår. 

Regeringen meddelade under morgonen den 16 mars om det största ekonomiska ”räddningspaketet” i modern tid, inriktat mot företag. Det finns fortfarande oklarheter kring hur företagare praktiskt ska ta del av åtgärderna, varför den här artikeln kommer uppdateras under de kommande dagarna. Det slutliga beslutet tas i Riksdagen nu på torsdag den 19 mars, och enligt finansministern råder en bred enighet.

I korta ordalag är det följande delar som ingår:

Korttidspermittering. Staten går in och tar kostnaderna för företag när anställda går ned i tjänst. En anställd som t.ex. går ned till 40 procents tjänst, kommer ändå att få 90 procent av sin lön, genom att staten betalar de överskjutande kostnaderna och arbetsgivaravgifter kan skjutas upp. Här ett räkne-exempel från pressträffen:

Reglerna gäller från den 16 mars och information om hur det praktiskt ska gå till väntas framöver, den 7 april ska åtgärden vara igång. Åtgärden kommer att gälla under resten av år 2020. Syftet är att lätta på kostnaderna för arbetsgivare.

Återbetalning av både skatt och moms sedan 1 januari. För de företag som betalat in skatt och moms för månaderna januari – mars, finns möjlighet att få tillbaka pengarna från Skatteverket. Även detta ska vara igång den 7 april. Från den 16 mars kan företag direkt söka anstånd på både moms och skatt för upp till två månader. Blankett finns på www.skv.se.

Staten tar alla skjuklönekostnader under april och maj. Karensdagen är sedan tidigare borttagen helt och hållet, något som gäller från 11 mars till 31 maj. Egenföretagare får en schabloniserad sjukpenning direkt från start och under två veckors tid. Det ska inte behövas något läkarintyg för att få sjukpenning från Försäkringskassan, beslut om detta fattas också den 19 mars.

Möjlighet att få lån med 0 procent ränta från företagets bank. Riksbanken har skjutit till 500 miljarder kronor som ska gå direkt till företag som har hamnat i kris och som behöver trygga sin likviditet. Det är alltså bankerna som hanterar lånen, och straffavgifter kommer utgå till banker om de använder pengarna på något annat sätt än till att hjälpa företagare.

Efter att Lagrådet hanterat åtgärdspaketet kommer Riksdagen alltså besluta om införande på torsdag 19 mars. Samtliga myndigheter och funktioner i samhället kommer sedan att anpassa sig till de här ändringarna, varför det kan vara bra för företagare i musikbranschen som behöver utnyttja de här stödfunktionerna framöver att regelbundet gå in på respektive myndighets hemsida.

Regeringens pressmeddelande om åtgärderna: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-svenska-foretag-och-jobb/

Skatteverket om anstånd för skatt och moms: https://www.skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/mojlighettillanstandmedbetalningpagrundavcoronaviruset.5.1c68351d170ce554527435.html

Riksbanken om hur de nya företagslånen fungerar:
https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/aktuellt-om-riksbanken-och-coronaviruset/sa-fungerar-riksbankens-lan-till-foretag-via-bankerna/

Försäkringskassan om sjukpenning:
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Daniel Johansson