18 februari 2020

”Musiksverige behöver dig”

Den svenska musikbranschen fortsätter att växa. Men behoven ändras från år till år, för såväl utövare, musikskapare som företag och organisationer. Nu genomför Musiksverige en stor kartläggning över vilka behov branschen och enskilda yrkesverksamma har.

Branschorganisationen Musiksverige har tidigare publicerat statistik och rapporter kring vilka kompetensbehov som den svenska musikbranschen har, tillsammans med föreningen Musikbranschutbildarna där utbildningar som Musikmakarna i Ö-vik, Music & Event Management i Hultsfred/Kalmar, DMG Education, SAE Institute i Stockholm och Musik och Event i Nyköping ingår.

En ny undersökning genomförs nu, med två enkäter, för att kunna skapa en bra prognos för åren 2020 – 2025, och man hoppas att så många som möjligt som är verksamma i branschen fyller i enkäterna:

1) Dels handlar det om en enkät för individer, för alla som arbetar eller frilansar i musikbranschen. Enkäten finns här, och tar ca 4 minuter att genomföra.

2) Den andra enkäten är inriktad mot personer i ledande ställningar, som representerar eller är ansvariga för branschorganisationer eller företag. Den enkäten finns här, och tar ca 5 – 10 minuter.

Mia Strandell, projektledare på Musiksverige förklarar varför det här behövs:

– Vi anser att det är viktigt för vårt musikliv och dess framtid att vi får en så bra och bred bild av hur det ser ut nu och några år framåt. Vi vill få in svar kring så många människors och organisationers verkligheter, erfarenheter och insikter som det bara går, från så många sektorer, segment och aktörer som möjligt. Musiksverige behöver dig!

Jian Rödblom som leder kartläggningen fortsätter:

– Frågor som vi tycker är centrala är t ex vad individer behöver för att kunna skapa och göra det som man gör bäst, vad som går att förbättra för enskilda yrkesverksamma i branschen, vilka kompetenser som företag och organisationer behöver framgent, och hur vi kan bygga vidare på vårt stora musikarv.

Båda enkäterna är öppna till den 3 mars, och resultaten presenteras senare under 2020.

Enkät för individer/frilansare
Enkät för organisationer/företag

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se