10 februari 2020

291 livearrangörer får stöd

Kulturrådet har nu fördelat bidrag till 291 musikarrangörer. Kvalitet, mångfald, förnyelse och utveckling, geografisk spridning samt ett jämställdhetsperspektiv är de kulturpolitiska prioriteringar som har varit vägledande för beslutet, säger Kulturrådet i ett pressmeddelande.

Kulturrådet beviljar drygt 30,6 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till 223 aktörer. Verksamhetsbidrag beviljas för konsertverksamhet året om, genomförande av festivaler och främjande insatser för arrangörer i hela landet. Av de 305 sökande aktörerna inom verksamhetsbidraget är 259 ideella föreningar.

Sju aktörer som inte fick verksamhetsbidrag under 2019 beviljas detta för 2020: Musikföreningen Plektrum (Lund), Umeå folkets hus/Umeå jazzfestival, Vargkatten produktion (Stockholm), Krinolin – kammarmusikklubben (Malmö), Ystad Sweden jazz, Livejazz Emmaboda och Trollhättans jazzförening.

Samtidigt beviljas 68 organisationer totalt 4,6 miljoner kronor i projektbidrag. Av dessa får 14 arrangörsstöd för första gången. Det är främst festivaler och konsertserier som får projektbidrag.

Några exempel på festivaler som nu beviljas bidrag är Uppsala reggaefestival, Kosterhavsfestivalen i Strömstad och Midnight light festival i Vilhelmina. Exempel på konsertserier som får stöd är klubb Baires i Malmö, Local support på Debaser i Stockholm och Rotundans sommarprogram i Halmstad.

Kulturrådet beviljar även verksamhetsbidrag till åtta nationella främjandeorganisationer för deras arbete i att samordna och stärka det fria arrangörsledet. Dessa är Kammarmusikförbundet (600 000 kr), Kontaktnätet (300 000 kr), MAIS – Musikarrangörer i samverkan (100 000 kr), RANK – Riksförbundet arrangörer av nutida konstmusik (650 000 kr), Riksförbundet för folkmusik och dans (830 000 kr), Svensk jazz (1 650 000 kr), Svensk live (630 000 kr), Svensk Live – Unga arrangörsnätverket (200 000 kr).

Totalt fick Kulturrådet in 446 ansökningar den här bidragsomgången.

– De fria musikarrangörerna har stor betydelse för att säkra ett varierat musikutbud av hög kvalitet i hela landet. Vi kan konstatera att det finns en bredd inom bidraget och att det är hård konkurrens om medel, säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell.

Läs mer om vilka som fått bidrag på kulturadet.se

Lars Nylin