3 december 2019

Ellinor Gyllenstierna lämnar Musikförläggarna för RO

Musikförläggarnas jurist Ellinor Gyllenstierna lämnar sin tjänst vid årsskiftet för att istället tillträda en tjänst på Reklamombudsmannen. Ellinor har arbetat på Musikförläggarna sedan 2016, men parallellt arbetat en dag i veckan på RO.

– Ellinor är en outtömlig kunskapskälla inom upphovsrättsområdet och har, med sin långa erfarenhet på området, varit ett enormt stöd för föreningen och våra medlemmar samt drivit många av våra frågor framåt, säger Eric Hasselqvist, styrelseordförande i Musikförläggarna.

– Vi är alla tacksamma att vi fått ta del av hennes expertis och arbete. Nu önskar jag Ellinor stort lycka till.

Styrelsen arbetar för närvarande på en framtidsstrategi för Musikförläggarna och ser därmed över de kompetenser föreningen kommer att behöva för att genomföra uppdraget. Eventuella nyrekryteringar kommer därför att beslutas om i början av nästa år.

Christel Valsinger