11 november 2019

150 000 till Samuel Runsteen

Förlaget Rosenborg-Gehrmans studiestipendium för 2019 på 150 000 kronor tilldelas gambisten Samuel Runsteen.

Samuel Runsteen är en musiker med osedvanligt brett verksamhetsfält. Han verkar regelbundet inom såväl klassisk musik som svensk pop- och rock­musik. Rosenborgstiftelsen vill särskilt stödja Samuels intresse för och studier i viola da gamba.

Kungl. Musikaliska akademins stipendiejury skriver:

”Samuel Runsteen parar en utvecklad musikalitet och lyhördhet för musicerande på historiska instrument och sitt genuina intresse för tidig musik med en vinnande entusiasm vilken han sprider för såväl instrumentet viola da gamba som äldre epokers musik. Stipendiet ska möjliggöra förkovran och vidareutveckling utifrån de närmast remarkabla framstegen det senaste året.”

Stipendiet delas ut vid Kungl. Musikaliska akademiens högtidssammankomst den 25 november.

Lars Nylin

Foto Therese Wahlqvist