21 oktober 2019

Stim avvecklar graderingssystemet

Under en tid har Patent & Registreringsverket utrett huruvida textförfattare borde finnas med i STIM´s graderingssystem för musikverk. PRV har nu avskrivit ärendet eftersom Stim inlett ett arbete med avveckla systemet.

Från den 1 januari 2017 är PRV tillsynsmyndighet för kollektiva förvaltningsorganisationer, så som t ex insamlande sällskap i musikbranschen. Deras uppgift är dels att godkänna vilka organisationer som ska få existera i Sverige, men också att avgöra i frågor och konflikter som kan finnas runt omkring upphovsrättslig kollektiv förvaltning.

Kompositörsorganisationen Skap uppmärksammade PRV om att textförfattare inte omfattas av det nu rådande graderingssystemet, där musik delas in i kategorierna A – E för att kompensera tonsättare av verk som kräver särskilt stor arbetsinsats, och där verket har begränsade möjligheter att framföras.

Ett musikverk som graderats till E, får tre gånger det ”verkliga” beloppet som Stim samlat in för verket. En musikkonsulent har haft uppdraget att gradera musiken utifrån kriterier som form, disposition, struktur, satsbyggnad, komplexitet och kontroll över klangligt resultat. Men, textförfattare inkluderas alltså inte i den här graderingen, vilket Skap menade bryter mot lagen om kollektiv förvaltning.

När nu PRV kommer med sitt utlåtande, avskriver man ärendet eftersom Stim meddelat att man ämnar avskaffa graderingssystemet helt och hållet. PRV menar att saken därmed inte behöver utredas mer, och för att bespara alla inblandade parter merkostnader låter man helt enkelt processen med avskaffandet ha sin gång.

Stim´s chefsjurist, Lisa Stålspets, säger till MI:

– Stim jobbar för återväxt och mångfald i svenskt musikliv på bred front. Ett av sätten det sker på är gradering, som handlar om fördelning av medel mellan olika verk och rättighetshavare beroende på bland annat verkens form och komplexitet.

– PRV har nyligen tittat på detta men har avskrivit ärendet, eftersom vi redan har ett pågående arbete för att avveckla graderingen. Istället vill vi skapa ett nytt och mer modernt system för att stödja den musikaliska mångfalden som är enklare och lättare för våra anslutna att förstå.

Skap´s ordförande Alfons Karabuda, kommenterar också beslutet från PRV:

– Jag är glad att PRV sett allvaret i den av Skap identifierade problematiken med Stims graderingssystem och att detta behöver nedmonteras för att säkerställa en rättvis fördelning till rättighetshavarna.

– Skap håller också med om att man i stället för att på ett kostsamt sätt ytterligare bedriva en fördjupad utredning – med eventuellt vite som resultat – nu kan godta att Stim i dialog med PRV bereder ett avvecklingsförslag som kan beslutas vid kommande stämma i maj 2020.

Det som återstår är alltså att Stims medlemmar vid årsstämman i maj månad godkänner en nedläggning av det rådande graderingssystemet, samt beslutar om införandet av en ny funktion för att stötta mångfalden i musiken. Det kan bli en spännande stämma.

Daniel Johansson