24 september 2019

Elisabet Widlund Fornelius lämnar Musikförläggarna

Den 15 november kommer Elisabet Widlund Fornelius att lämna rollen som vd för Musikförläggarna. Det uppger Musikförläggarna på sin egen sajt.

– Elisabet Widlund Fornelius uppdrag har varit att utveckla vår verksamhet för att föreningen Musikförläggarna ska kunna vara ett ännu bättre stöd till våra medlemmar musikförlagen. Hon har professionaliserat och moderniserat föreningens verksamhet samtidigt som vår position inom musikbranschen stärkts. Detta under en period av snabb teknisk utveckling och utmaningar för upphovsrätten i form av exempelvis nya EU-direktiv. Hon lämnar en organisation som står väl rustad att ta sig an framtidens utmaningar. Vi vill verkligen tacka för hennes utomordentliga insatser under den här tiden, säger styrelsens ordförande Eric Hasselqvist.

Elisabet Widlund Fornelius tillträdde i januari 2016 den då nyskapade rollen som vd.

– Det har varit fantastiskt spännande år, med ett stort engagemang från medlemmarna där vi kunnat genomföra viktiga förändringar inom jämlikhet, upphovsrätt och framför allt drivit fram starkare rättigheter på nätet. Jag är stolt och glad över vad vi åstadkommit och vill varmt tacka alla medlemmar och samarbetspartners, styrelsen och våra enastående medarbetare, säger Elisabet Widlund Fornelius.

Styrelsen kommer inte omedelbart att inleda ett rekryteringsarbete efter en ny vd, utan kommer först att göra en översyn av rollen och en behovsprofil för Musikförläggarnas ledning framöver.