6 augusti 2019

Sony/ATV påskyndar royaltyhantering

Sony/ATV Music Publishing uppdaterar sitt system för hur royalty rapporteras och betalas till dess låtskrivare. Utländska intäkter kommer nu att betalas ut under samma period som de samlas in. Industristandarden är utbetalning med en periods förskjutning.

Sony/ATV kommer dessutom att erbjuda en ny Cash Out-tjänst, som gör det möjligt för dess låtskrivare att begära att en del av eller hela deras nuvarande royaltybalans ska betalas omedelbart, istället för att behöva vänta till nästa distribution.

De nya initiativen lanseras under nästa år för alla Sony / ATV-låtskrivare som är anmälda till företagets royaltyportal och app SCORE, som ger låtskrivare och deras team tillgång till sina royalty-konton i realtid. Kontouppgifterna på portalen och appen uppdateras ständigt så låtskrivare kan se sina senaste intäkter från alla källor så snart företaget tar emot dem.

Christel Valsinger