5 augusti 2019

Asap Rocky fri i väntan på dom

ASAP Rocky och hans medarbetare släpps fria i väntan på dom i det uppmärksammade misshandelsmålet i Stockholm. Tingsrättens dom avkunnas den 14 augusti.

Frisläppandet tyder på att ett längre fängelsestraff inte är aktuellt. Skulle de åtalade frikännas helt har de möjlighet att göra anspråk på ersättning för förlorad arbetsinkomst, vilket innefattar flertalet inställda konserterter under häktningstiden. Många bedömare med juridisk kompetens spår dock en villkorlig dom med böter.

ASAP Rocky lämnade Sverige inom två timmar efter frisläppandet och uppges göra sin första konsert på Real Street Festival i Kalifornien på söndag.

Christel Valsinger